БИЗНЕС ПРОФИЛ - Техническо бюро „ФИЛИП ИВАНОВ ПРОЕКТ“ ЕООД - Кърджали

 Техническо бюро „ФИЛИП ИВАНОВ ПРОЕКТЕООД предлага широка гама от професионални услуги в инвестиционното проектиране и строителството на жилищни и промишлени сгради. Нашето техническо бюро е гарант за изработването на оптимални архитектурни и статистически-конструктивни решения. Компетентни специалисти и модерна компютърна техника ви осигуряват висок клас на най-икономичното реализиране на вашият проект. Ето с какво можем да ви бъдем полезни:

 • Модерна и функционална архитектура;
 • Надеждни конструкции;
 • Електро - силно и слаботокови инсталации;
 • В и К - водоснабдяване и канализация;
 • Геодезия - трасировъчен план и вертикална планировка;
 • Подробен геоложки доклад;
 • Пожарна безопасност;
 • План безопасност и здраве;
 • Енергийна ефективност;
 • Отопление и вентилация;
 • Реалистична 3D визуализация;
 • КСС - количествено-стойностна сметка;
 • ПУСО - проект за управление на строителните отпадъци;
 • Ландшафтно проектиране;
 • Груб строеж;
 • Довършителни работи;

Техническо бюро „Филип и Иван Иванов“ ООД Кърджали Лого

гр. Кърджали 6600
бул. „България“ № 47
офис: +359 361 5 26 78
GSM: +359 899 979 274
GSM: +49 15782556126
e-mail: info@ivanov-bg.com
url: www.ivanov-bg.com
Facebook: www.facebook.com/ivanovkardzhali

Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.
Добавено на:  Юни 20. 2015г.